Opinnäytteet

Väitöskirjat:
Kämäräinen, A. (2021). Oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien sosiaalisen arkkitehtuurin rakentuminen. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 165. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24504?locale-attribute=fi
Hankkeessa on tekeillä väitöskirja psykologian alalta liittyen autismikirjon lasten sosiaalisiin aloitteisiin, joihin vuorovaikutuskumppani ei vastaa. Väitöskirjan tekijä on Anni Kilpiä (anni.kilpia@uef.fi).
Pro gradu -tutkielmat:

Hankkeesta ei ole vielä valmiita pro gradu -tutkielmia.

Hankkeessa on tekeillä viisi pro gradu -tutkielmaa erityispedagogiikan alalta liittyen autismikirjon aikuisten kokemuksiin kouluaikojen vertaisvuorovaikutuksesta ja opettajasuhteista, kouluilta kerättyjen ryhmätyöskentelyaineistojen onnistuneiden tilanteiden luokittelusta sekä oppilaiden sosiaalisista aloitteista ja vastauksista sekä autismikirjon aikuisten kokemuksista ihmissuhteista opiskeluissa ja työelämässä.