Opinnäytteet

Väitöskirjat:

Kämäräinen, A. (2021). Oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien sosiaalisen arkkitehtuurin rakentuminen. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 165. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24504?locale-attribute=fi

Hankkeessa on tekeillä väitöskirja psykologian alalta liittyen autismikirjon lasten sosiaalisiin aloitteisiin, joihin vuorovaikutuskumppani ei vastaa. Väitöskirjan tekijä on Anni Kilpiä (anni.kilpia@uef.fi).

Pro gradu -tutkielmat:

Huotari, H. (2021). Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta opettajan kanssa.

Saarni, S. & Kaltiola, R. (2021). “Tietyl taval piti olla kavereita ja oletettiin et on kavereita, et sen takii koitti olla kaveri” Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta vertaisten kanssa.

Hankkeessa on tekeillä kolme pro gradu -tutkielmaa erityispedagogiikan alalta kouluilta kerättyjen ryhmätyöskentelyaineistojen onnistuneiden tilanteiden luokittelusta, oppilaiden sosiaalisista aloitteista ja vastauksista sekä autismikirjon aikuisten kokemuksista ihmissuhteista työelämän siirtymissä.