Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa 

Peicas logo. Taustalla kuva vierekkäin seisovista lapsista.

Peer Interactions involving Children with Autism Spectrum disorder in inclusive classrooms (PEICAS)

PEICAS on Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama kansainvälinen ja monitieteinen tutkimushanke. Nelivuotinen hanke alkoi syyskuussa 2019 ja sen tarkoituksena on kehittää ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa. Sivultamme löydät tietoa hankkeestamme sekä ajankohtaisia uutisia.

Vuonna 2021 PEICAS-hankkeessa keräämme myös autismikirjon aikuisilta kokemuksia kouluajoista, työelämästä ja ihmissuhteista niin haastattelujen kuin kirjoitelmien muodossa. Haastattelu- ja kirjoitelmatutkimukseen ilmoittautuminen ja lisätietoja täältä. Selvitämme myös autismikirjon henkilöiden, heidän läheistensä, heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten ja autismikirjon tutkijoiden näkemyksiä siitä, millä sanoilla autismikirjosta tulisi puhua ja mitä autismikirjoon liittyen olisi tärkeää tutkia. Kyselytutkimuksen osallistumislinkki ja lisätietoja täältä.

PEICAS hankkeen yhteistyötahojen logot.