Peicas logo. Taustalla kuva vierekkäin seisovista lapsista.

Peer Interactions involving Children with Autism Spectrum disorder in inclusive classrooms (PEICAS)

PEICAS on Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama kansainvälinen ja monitieteinen tutkimushanke. Viisivuotinen hanke alkoi syyskuussa 2019 ja sen tarkoituksena on kehittää ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa. Sivultamme löydät tietoa hankkeestamme sekä ajankohtaisia uutisia.

PEICAS-hankkeella on tiedotussähköpostilista, jonka kautta saa tietoa hankkeen etenemisestä ja tuloksista pari kertaa vuodessa. Sähköpostilistalle voi liittyä tämän lomakkeen kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/DCEF4374F524CBED. Sähköpostilistan tietosuojaseloste löytyy lomakkeelta.

Ajankohtaisia kuulumisia 1/2024

On ilo kertoa, että artikkelimme autismikirjon terminologiasta on julkaistu! Artikkeli on kokonaisuudessaan avoimesti saatavilla vasta kahden vuoden päästä, mutta tiivistelmän pääsee lukemaan jo NMI-Bulletinin nettisivuilta. UEF:n tiedotteen aiheesta voi lukea taas täältä. Tiedote huomioitiin iloksemme useammassa mediassa (Lääkärilehti, Kaupunkimedia Aamuset) ja sitä oli jaettu ja siitä keskusteltu myös sosiaalisessa mediassa. Kiitos vielä kerran kaikille terminologiakyselyyn vastanneille, jotka mahdollistitte tämän tutkimuksen teon!

Tekeillä ovat tällä hetkellä kaksi artikkelia autismikirjon oppilaiden sekä yleisesti oppilaiden kokemuksista onnistuneista vuorovaikutustilanteista, yksi artikkeli autismikirjon aikuisten työelämäkokemuksista sekä kolme artikkelia autismikirjon oppilaiden ja luokkatovereiden vuorovaikutuksesta ryhmätyöskentelyn aikana, yksi aloitteista, yksi vastaamattomuudesta sosiaalisiin aloitteiseen ja kolmas huumorista. Tällä hetkellä arviossa on artikkeli autismikirjon aikuisten koulumuistoista. Viimeisen vuoden aikana aloitetaan vielä joitakin uusia tutkimusartikkeleita, mutta palaamme niihin tarkemmin tuonnempana.  

Tuleva vuosi 2025 on hankkeen viimeinen, ja sen aikana olemme mukana ainakin Autismitutkimuksen verkoston seminaari- ja verkostopäivässä keväällä sekä Keskusteluntutkimuksen päivillä helmikuussa. Jos haluat liittyä Autismitutkimuksen verkoston sähköpostilistalle ja saada lisätietoja sen järjestämistä tapahtumista, voit laittaa viestiä Pia-Maria Topille (pia-maria.topi@autismiliitto.fi). 

Hankkeen uudet julkaisut: 

Dindar, K., Kilpiä, A., Kämäräinen, A., Pihlainen, K., Pukki, H-K., & Kärnä, E. (2023). Sidosryhmien näkemyksiä autismikirjoa koskevasta terminologiasta Suomessa. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin, 2, 19–35. 

Kilpiä, A., Dindar, K., Kärnä, E., Räty, H., Kämäräinen, A., & Suero Montero, C. (2023). Using conversation analysis to identify unresponsiveness in peer interactions in inclusive groups. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 14(3), 386–407. 

Kämäräinen, A., Kärnä, E., Olli, P., Romppanen, L., Kilpiä, A., Dindar, K., Pihlainen, K. & Suero Montero, C. (hyväksytty julkaistavaksi) Direktiivit autismikirjon oppilaan ja luokkatovereiden yhteistä tarinankerrontaa ohjaamassa. Puhe ja kieli. 

Poimintoja hankkeen uusista opinnäytteistä: 

Saarelainen, H. & Kyllönen, A. (2023) ”Kyl se on ollu just sitä joka kiven kääntämistä, että se työelämä jotenki lähtis sujumaan” Narratiivinen tutkimus autismikirjon aikuisten katkonaisista työelämäpoluista ja niiden merkityksestä

Hirvikoski, Julia (2023).  Autismikirjon aikuisten kokemuksia ammatti- ja koulutusvalintoja heikentäneistä ja edistäneistä tekijöistä siirryttäessä toiselta asteelta kolmannelle asteelle. (luettavissa vain kampuskirjastosta) 

Timonen, L. & Udd, H. (2023) ”Mul on jotain sellasta annettavaa mitä kellään muulla ei ole”: Autismikirjon aikuisten kerronnallinen neuvottelu hyvästä työntekijyydestä 

Pulkkinen, H. (2023) Autismikirjon aikuisten elämänkulut ja työurien katkonaisuus. 

Tapahtumia, joissa PEICAS on ollut mukana: 

28.-29.10.2023 Autismikirjon syyspäivät, Katja Dindar piti puheenvuoron autismikirjon terminologiasta 

23.-24.11.2023 Kasvatustieteen päivät, Anni Kilpiä piti esitelmän vastaamattomuudesta ryhmätyöskentelyssä ja Enni Herttuainen huumorista ryhmätyöskentelyssä 

 

Tulevia tapahtumia, joissa PEICAS on mukana: 

9.-10.2.2024 Keskusteluntutkimuksen päivät Jyväskylässä, Anni Kilpiä pitämässä työpajaa orientaatioista vastauksen odotuksenmukaisuuteen ryhmätyöskentelyssä 

Autismitutkimusseminaari ja verkostopäivä keväällä 2024, lisätietoa lähempänä 

 

PEICAS hankkeen yhteistyötahojen logot.

Saavutettavuusseloste