Siirry suoraan sisältöön

Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa 

Peicas logo. Taustalla kuva vierekkäin seisovista lapsista.

Peer Interactions involving Children with Autism Spectrum disorder in inclusive classrooms (PEICAS)

PEICAS on Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama kansainvälinen ja monitieteinen tutkimushanke. Viisivuotinen hanke alkoi syyskuussa 2019 ja sen tarkoituksena on kehittää ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa. Sivultamme löydät tietoa hankkeestamme sekä ajankohtaisia uutisia.

PEICAS-hankkeella on tiedotussähköpostilista, jonka kautta saa tietoa hankkeen etenemisestä ja tuloksista pari kertaa vuodessa. Sähköpostilistalle voi liittyä tämän lomakkeen kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/DCEF4374F524CBED. Sähköpostilistan tietosuojaseloste löytyy lomakkeelta.

Ajankohtaisia kuulumisia 4/2023

Syksyllä 2022 ja alkuvuonna 2023 on  PEICAS-hankkeessa keskitytty aineiston analysointiin, artikkelien kirjoittamiseen ja tuloksista kertomiseen. Neljä artikkelia julkaisitiin viime vuoden aikana, ja ne liittyvät vertaisvuorovaikutuksen tukemiseen, koulunkäynninohjaajan vastaamattomuuteen autismikirjon aloitteisiin vastaamattomuuteen, oppilaiden kokemuksiin silmänliiketutkimuksesta sekä autismikirjon ja muiden oppilaiden katseenkäyttöön pelitilanteessa. Opinnäytteitä on myös valmistunut runsaasti ja hankkeeseen saatiin jälleen syksyllä 2022 neljä uutta graduntekijää. Linkkejä julkaisuihin ja opinnäytteisiin alla.

Helmikuussa 2023 Anniina Kämäräinen ja Anni Kilpiä olivat puhumassa Autismin talvipäivillä autismikirjoon liittyvien termien käytöstä sekä Eija Kärnä puhui covid19-pandemian vaikutuksista autismikirjon nuorten elämään ja hyvinvointiin. Terminologiaa käsittelevä artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi. Keväällä olemme myös olleet aktiivisesti mukana käynnistämässä Autismitutkimuksen verkoston perustamista. Verkosto on avoin kaikille halukkaille. Jos haluat liittyä verkostoon, ota yhteyttä Autismiliiton järjestösuunnittelijaan Pia-Maria Topiin: pia-maria.topi@autismiliitto.fi

Tällä hetkellä kirjoitamme tutkimusartikkeleita muun muassa oppilaiden kokemuksista onnistuneista vuorovaikutustilanteista sekä autismikirjon oppilaiden, luokkatovereiden vuorovaikutuksesta yhteisen tarinankerronnan aikana sekä autismikirjon aikuisten työelämäkokemuksista.

Hankkeen uudet julkaisut:

Dindar, K., Kilpiä, A., Kämäräinen, A., Pihlainen, K., Pukki, H. & Kärnä, E. (Hyväksytty julkaistavaksi). Sidosryhmien näkemyksiää autismikirjoa koskevasta terminologiasta Suomessa.

Kilpiä, A., Dindar, K., Kärnä, E., Räty, H., Kämäräinen, A. & Suero Monter, C. (Hyväksytty julkaistavaksi). Using conversation analysis to identify unresponsiveness in peer interactions in inclusive groups. 

Suero Montero, C., Kämäräinen, A., Kilpiä, A., Dindar, K., Pihlainen, K. & Kärnä, E. (2023). Research Design in Inclusive Learning Environments For and With Children on the Autism Spectrum –Towards Multimodal Data Collection. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology,  22(2).

Kämäräinen, A., Kilpiä, A. & Kärnä, E. 2022. Ymmärrystä, yksilöllisyyttä ja yksiselitteisyyttä – autismikirjon oppilaan sosiaalisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen tukeminen.

Kilpiä, A., Kärnä, E., Dindar, K., & Räty, H. (2022). Koulunkäynninohjaajan vastaamattomuus autismikirjon oppilaan sosiaalisiin aloitteisiin.

Montero, C. S., Cagiltay, B., Dindar, K., Kärnä, E., Kilpiä, A., Pihlainen, K., & Kämäräinen, A. (2022). Analysing inclusive groups’ peer interactions using mobile eye tracking in educational context.

Montero, C. S., Kilpiä, A., Kämäräinen, A., Cagiltay, B., Kärnä, E., Cagiltay, K., Pihlainen, K. & Karasu, N. (2022). Mobile Eye Tracking Research in Inclusive Classrooms: Children’s Experiences.

 

Poimintoja hankkeen uusista opinnäytteistä:

Kyllönen, A. & Saarelainen, H. (2023). ” Kyl se on ollu just sitä joka kiven kääntämistä, että se työelämä jotenki lähtis sujumaan” Narratiivinen tutkimus autismikirjon aikuisten katkonaisista työelämäpoluista ja niiden merkityksestä.

Pekonen, M. & Hiltunen, S. (2022). Covid-19 pandemian vaikutus autismikirjon nuorten elämään ja hyvinvointiin.

Räty, H. & Lukkari, R. (2022). Autismikirjon oppilaiden vertaisvuorovaikutus luokkatovereiden kanssa yhteisessä tehtävätilanteessa.

Nuojua, J. (2022). Autismikirjon sidosryhmien näkemykset siitä, mitä autismikirjosta pitäisi tutkia.

Katso muut julkaisut hankkeen nettisivuilta.

Kevään 2023 tapahtumia:

10.-12.2.2023 Autismin talvipäivät Turussa, yhteispuheenvuoro AAVA-hankkeen kanssa autismiterminologiasta, lisätietoja: https://autismiliitto.fi/toiminta/koulutukset-ja-tapahtumat/autismin-talvipaivat/

25.4.2023 klo 13–14.30 Autismitutkimuksen verkoston tapaaminen Teamsissa.

PEICAS hankkeen yhteistyötahojen logot.

Saavutettavuusseloste