Skip to content

Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa 

Peicas logo. Taustalla kuva vierekkäin seisovista lapsista.

Peer Interactions involving Children with Autism Spectrum disorder in inclusive classrooms (PEICAS)

PEICAS on Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama kansainvälinen ja monitieteinen tutkimushanke. Viisivuotinen hanke alkoi syyskuussa 2019 ja sen tarkoituksena on kehittää ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa. Sivultamme löydät tietoa hankkeestamme sekä ajankohtaisia uutisia.

PEICAS-hankkeella on tiedotussähköpostilista, jonka kautta saa tietoa hankkeen etenemisestä ja tuloksista pari kertaa vuodessa. Sähköpostilistalle voi liittyä tämän lomakkeen kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/DCEF4374F524CBED. Sähköpostilistan tietosuojaseloste löytyy lomakkeelta.

PEICAS hankkeen yhteistyötahojen logot.

Saavutettavuusseloste