Siirry suoraan sisältöön

Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa 

Peicas logo. Taustalla kuva vierekkäin seisovista lapsista.

Peer Interactions involving Children with Autism Spectrum disorder in inclusive classrooms (PEICAS)

PEICAS on Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama kansainvälinen ja monitieteinen tutkimushanke. Viisivuotinen hanke alkoi syyskuussa 2019 ja sen tarkoituksena on kehittää ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa. Sivultamme löydät tietoa hankkeestamme sekä ajankohtaisia uutisia.

PEICAS-hankkeella on tiedotussähköpostilista, jonka kautta saa tietoa hankkeen etenemisestä ja tuloksista pari kertaa vuodessa. Sähköpostilistalle voi liittyä tämän lomakkeen kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/DCEF4374F524CBED. Sähköpostilistan tietosuojaseloste löytyy lomakkeelta.

Ajankohtaisia kuulumisia 3/2023

Syksyllä 2022 ja alkuvuonna 2023 on  PEICAS-hankkeessa keskitytty aineiston analysointiin, artikkelien kirjoittamiseen ja tuloksista kertomiseen. Neljä artikkelia julkaisitiin viime vuoden aikana, ja ne liittyvät vertaisvuorovaikutuksen tukemiseen, koulunkäynninohjaajan vastaamattomuuteen autismikirjon aloitteisiin vastaamattomuuteen, oppilaiden kokemuksiin silmänliiketutkimuksesta sekä autismikirjon ja muiden oppilaiden katseenkäyttöön pelitilanteessa. Opinnäytteitä on myös valmistunut runsaasti ja hankkeeseen saatiin jälleen syksyllä 2022 neljä uutta graduntekijää. Linkkejä julkaisuihin ja opinnäytteisiin alla.

PEICAS on ollut kuluneen vuoden ajan esittelemässä hanketta ja ensimmäisiä tuloksia lukuisissa seminaareissa, konferensseissa ja muissa tapahtumissa. Muun muassa syksyllä 2022 Anniina Kämäräinen esitteli autismikirjon aikuisten kokemuksia kouluaikaisesta vertaisvuorovaikutuksesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä Autism Europe -konferenssissa Krakovassa, Anni Kilpiä kertoi Autismikirjon syyspäivillä Helsingissä terminologiakartoituksen tuloksista ja veti analyysityöpajaa aiheeseen liittyen. Syyspäivien esitelmän tiivistelmään voi tutustua ASY:n nettisivuilta. Lisäksi Anni, Anniina ja Eija Kärnä esittelivät vertaisvuorovaikutuksen tukemiseen liittyviä ensimmäisiä tuloksia VIP-verkoston eli vaativan erityisen tuen verkoston webinaarissa. Esityksessä esiteltyjä tuloksia on luettavissa myös avoimesta erityispedagogiikan tutkimusta esittelevästä E-Erika lehdestä. Muut vuoden tapahtumat on listattu hankkeen nettisivuille. Keväällä 2023 Anniina Kämäräinen ja Anni Kilpiä puhuivat Autismin talvipäivillä autismikirjoon liittyvien termien käytöstä sekä Eija Kärnä puhui covid19-pandemian vaikutuksista autismikirjon nuorten elämään ja hyvinvointiin.

Olemme olleet mukana aktiivisesti järjestämässä Autismikirjon tutkimus Suomessa -tapahtumaa, jonka yhtenä tavoitteena oli lisätä eri sidosryhmien välistä yhteistyötä autismitutkimuksen kentällä. Sen seurauksena on käynnistynyt Autismitutkimuksen verkoston perustaminen. Verkosto on avoin kaikille halukkaille. Jos haluat liittyä verkostoon, ota yhteyttä Autismiliiton järjestösuunnittelijaan Pia-Maria Topiin: pia-maria.topi@autismiliitto.fi

Tiimiimme on myös tullut uusi jäsen, Enni Herttuainen, joka aloitti syksyllä 2022 väitöskirjan teon yliopisto-opettajan työn ohella. Enni on taustaltaan erityisopettaja, jolla on vuosien kokemus autismikirjon oppilaiden kanssa työskentelystä ja hän tekee väitöskirjaansa vertaisvuorovaikutuksen rakentumisesta oppilasryhmissä, joissa yhtenä jäsenenä on autismikirjon oppilas.

Lisäksi hanke on nyt saanut rahoittajalta vahvistuksen siihen, että saamme jatkaa vuoden 2024 loppuun saakka, sillä niin covid-19 pandemian että hanketyöntekijöiden perhevapaiden takia hankkeemme ei ole edennyt suunniteltuun tapaan. Tämä alkanut vuosi jatkuu siis edelleen analyysin ja kirjoittamisen merkeissä. Nyt työn alla muun muassa artikkelit autismikirjon aikuisten kouluaikaisista vertaisvuorovaikutuskokemuksista, eri sidosryhmien suosimasta autismikirjon terminologiasta, oppilaiden kokemuksista onnistuneista vuorovaikutustilanteista sekä vertaisvuorovaikutuksesta tarinankerronnan aikana.

Hankkeen uudet julkaisut:

Kämäräinen, A., Kilpiä, A. & Kärnä, E. 2022. Ymmärrystä, yksilöllisyyttä ja yksiselitteisyyttä – autismikirjon oppilaan sosiaalisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen tukeminen.

Kilpiä, A., Kärnä, E., Dindar, K., & Räty, H. (2022). Koulunkäynninohjaajan vastaamattomuus autismikirjon oppilaan sosiaalisiin aloitteisiin.

Montero, C. S., Cagiltay, B., Dindar, K., Kärnä, E., Kilpiä, A., Pihlainen, K., & Kämäräinen, A. (2022). Analysing inclusive groups’ peer interactions using mobile eye tracking in educational context.

Montero, C. S., Kilpiä, A., Kämäräinen, A., Cagiltay, B., Kärnä, E., Cagiltay, K., Pihlainen, K. & Karasu, N. (2022). Mobile Eye Tracking Research in Inclusive Classrooms: Children’s Experiences.

Poimintoja hankkeen uusista opinnäytteistä:

Kyllönen, A. & Saarelainen, H. (2023). ” Kyl se on ollu just sitä joka kiven kääntämistä, että se työelämä jotenki lähtis sujumaan” Narratiivinen tutkimus autismikirjon aikuisten katkonaisista työelämäpoluista ja niiden merkityksestä.

Pekonen, M. & Hiltunen, S. (2022). Covid-19 pandemian vaikutus autismikirjon nuorten elämään ja hyvinvointiin.

Räty, H. & Lukkari, R. (2022). Autismikirjon oppilaiden vertaisvuorovaikutus luokkatovereiden kanssa yhteisessä tehtävätilanteessa.

Nuojua, J. (2022). Autismikirjon sidosryhmien näkemykset siitä, mitä autismikirjosta pitäisi tutkia.

Katso muut julkaisut hankkeen nettisivuilta.

Kevään 2023 tapahtumia:

10.-12.2.2023 Autismin talvipäivät Turussa, yhteispuheenvuoro AAVA-hankkeen kanssa autismiterminologiasta, lisätietoja: https://autismiliitto.fi/toiminta/koulutukset-ja-tapahtumat/autismin-talvipaivat/

25.4.2023 klo 13–14.30 Autismitutkimuksen verkoston tapaaminen Teamsissa.

PEICAS hankkeen yhteistyötahojen logot.

Saavutettavuusseloste