Siirry suoraan sisältöön

Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa 

Peicas logo. Taustalla kuva vierekkäin seisovista lapsista.

AUTISMIKIRJON TUTKIMUS SUOMESSA VERKOSTOPÄIVÄ: TEKNISIÄ ONGELMIA -VERKOSTOPÄIVÄ SIIRRETÄÄN ETEENPÄIN JA OSALLISTUJIA INFORMOIDAAN ASIASTA LÄHIPÄIVINÄ.

Peer Interactions involving Children with Autism Spectrum disorder in inclusive classrooms (PEICAS)

PEICAS on Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama kansainvälinen ja monitieteinen tutkimushanke. Nelivuotinen hanke alkoi syyskuussa 2019 ja sen tarkoituksena on kehittää ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa. Sivultamme löydät tietoa hankkeestamme sekä ajankohtaisia uutisia.

PEICAS-hankkeella on tiedotussähköpostilista, jonka kautta saa tietoa hankkeen etenemisestä ja tuloksista pari kertaa vuodessa. Sähköpostilistalle voi liittyä tämän lomakkeen kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/DCEF4374F524CBED. Sähköpostilistan tietosuojaseloste löytyy lomakkeelta.

Ajankohtaisia kuulumisia 08/2021

PEICAS-hanke on nyt siinä onnellisessa vaiheessa, että hankkeen tutkimusaineisto on viimeinkin kerätty. Matkan varrella oli covid-19 pandemian aiheuttamia viivästyksiä, mutta nyt aineisto on koossa ja on analyysin aika. Keväällä tosin ennätti valmistua jo kaksi erityispedagogiikan alan pro gradu -tutkielmaa autismikirjon aikuisten kouluaikaisista kokemuksista. Opinnäytteet perustuivat vain osaan haastatteluaineistosta, ja nyt hankkeemme tutkijat litteroivat eli muuttavat tekstiksi loppuja haastatteluäänitteitä sekä kouluilla videoituja ryhmätyötilanteita.

Hankkeessamme on myös alettu työstämään ensimmäisiä tutkimusartikkeleita mm. autismikirjon aikuisten kouluaikaisiin kokemuksiin ja autismikirjosta käytettävään terminologiaan liittyen. Lisäksi tekeillä on kaksi erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmaa kouluilta kerätystä ryhmätyöskentelyaineistosta. Tutkielmissa luokitellaan onnistuneita tilanteita sekä oppilaiden sosiaalisia aloitteita ja vastauksia. Lisäksi yksi tutkielma käsittelee autismikirjon aikuisten kokemuksia ihmissuhteiden merkityksestä työelämän siirtymissä.

PEICAS on ollut kuluneen vuoden ajan kahdesti esillä mediassa, vuoden ensimmäisessä Autismi-lehdessä ja kesäkuussa Karjalaisessa. Autismi-lehden artikkelin voi lukea linkin takaa, mutta Karjalaisen artikkeli ei ole avoimesti saatavilla.

Kokemusasiantuntijatoiminta on jatkunut hankkeessamme tänä vuonna etänä, mutta tavoitteidemme mukaisia autismikirjon lasten- ja autismikirjon lasten vanhempien työpajoja emme ole pystyneet järjestämään vallitsevan covid19-tilanteen takia. Toivomme, että ensi keväänä tai myöhemmin hankkeen aikana olisi turvallista järjestää uusia työpajoja. Palaamme asiaan, kunhan tilanne on tarpeeksi turvallinen. Autismikirjon aikuisten työpajat jatkuvat toistaiseksi etätapaamisina noin kerran vuodessa. Lisätietoja kokemusasiantuntijatoiminnasta nettisivuillamme. Olemme myös puhumassa autismikirjon osallisuudesta hankkeessamme sekä alustavista tuloksista Suomen Autismikirjon Yhdistyksen syystapahtumassa syyskuussa.

Hankkeen uudet julkaisut/opinnäytteet:

Huotari, H. (2021). Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta opettajan kanssa. Pro gradu -tutkielma.

Saarni, S. & Kaltiola, R. (2021). “Tietyl taval piti olla kavereita ja oletettiin et on kavereita, et sen takii koitti olla kaveri” Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta vertaisten kanssa. Pro gradu -tutkielma.

Katso aiemmat julkaisut ja selaa hankkeen tutkijoiden muitakin julkaisuja Research Gatesta hankkeen nettisivujen kautta.

Tapahtumia:

18.9.2021 ASY:n syystapahtuma, Anni Kilpiän esitelmä otsikolla ”PEICAS-hanke: autismikirjon osallisuus hankkeessa sekä alustavia tutkimushavaintoja autismikirjon terminologiaan ja opinto- ja työelämäpolkuihin liittyen”

PEICAS hankkeen yhteistyötahojen logot.

Saavutettavuusseloste