Julkaisut

Projektin aikaiset

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Dindar, K., Kilpiä, A., Kämäräinen, A., Pihlainen, K., Pukki, H-K., & Kärnä, E. (2023). Sidosryhmien näkemyksiä autismikirjoa koskevasta terminologiasta Suomessa. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin, 2, 19–35.

Kilpiä, A., Dindar, K., Kärnä, E., Räty, H., Kämäräinen, A., & Suero Montero, C. (2023). Using conversation analysis to identify unresponsiveness in peer interactions in inclusive groups. Journal of Interactional Research in Communication Disorders14(3), 386-407. 

Suero Montero, C., Kämäräinen, A., Kilpiä, A., Dindar, K., Pihlainen, K. & Kärnä, E. (2023). Research Design in Inclusive Learning Environments For and With Children on the Autism Spectrum –Towards Multimodal Data Collection. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology,  22(2).

Montero, C. S., Kilpiä, A., Kämäräinen, A., Cagiltay, B., Kärnä, E., Cagiltay, K., Pihlainen, K. & Karasu, N. (2022). Mobile Eye Tracking Research in Inclusive Classrooms: Children’s Experiences. In 2022 International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), 279-283. IEEE.

Montero, C. S., Cagiltay, B., Dindar, K., Kärnä, E., Kilpiä, A., Pihlainen, K., & Kämäräinen, A. (2022). Analysing Inclusive groups’ peer interactions using mobile eye tracking in educational context. In EDULEARN22 Proceedings, 6303-6312. IATED.

Kilpiä, A., Kärnä, E., Dindar, K., & Räty, H. (2022). Koulunkäynninohjaajan vastaamattomuus autismikirjon oppilaan sosiaalisiin aloitteisiin. Kasvatus53(4), 375–390. https://doi.org/10.33348/kvt.122509

Muut artikkelit

Kämäräinen, A., Kilpiä, A. & Kärnä, E. 2022. Ymmärrystä, yksilöllisyyttä ja yksiselitteisyyttä – autismikirjon oppilaan sosiaalisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen tukeminen. E-Erika, 2(2022), 27-34.

Muut julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Soan, S., Lindblom, A., Dindar, K., Kärnä, E., & Carew, M. T. (2023). Student Teachers’ Positive Perceptions of Characteristics and Personality of People on the Autism Spectrum: “Challenging in a Positive Way”.  Journal of Autism and Developmental Disorders, 1-12. https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-023-06151-y

Tarvonen, V., Dindar K., Montero, C.S. & Kärnä E. (2022). A multimodal perspective on Narration: Rethinking the Narrative Skills of Minimally Verbal Child on the Autism Spectrum. In R.V. Vata (ed.). Progress in Education.  73, 115-148.

Lindblom, A., Dindar, K., Soan, S., Kärnä, E., Roos, C., & Carew, M. T. (2020). Predictors and mediators of European student teacher attitudes toward autism spectrum disorder. Teaching and Teacher Education, 89, 102993.

Kessel, R., Walsh, S., Ruigrok, A., Holt, R., Yliherva, A., Kärnä, E., Moilanen, I., Hjörne, E., Taneja Johansson, S., Schendel, D., Pedersen, L., Jørgensen, M., Brayne, C., Baron-Cohen, S. & Roman-Urrestarazu, A. (2019). Autism and the right to education in the EU: policy mapping and scoping review of Nordic countries Denmark, Finland, and Sweden. Molecular Autism. 10. 1-15. 10.1186/s13229-019-0290-4.

Cagiltay, K., Cakir, H., Karasu, N., Islim, O. F. & Cicek, F. (2019). Use of Educational Technology in Special Education: Perceptions of Teachers. Participatory Educational Research. 6. 189-205. 10.17275/per.19.21.6.2.

Kämäräinen, A., Eronen, L., Björn, P. & Kärnä, E. (2020). Initiation and decision-making of joint activities within peer interaction in student-centred mathematics lessons. Classroom Discourse. 10.1080/19463014.2020.1744457.

Lindblom, A., Dindar, K., Soan, S., Kärnä, E., Roos, C. & Carew, M. (2020). Predictors and mediators of European student teacher attitudes toward autism spectrum disorder. Teaching and Teacher Education. 89. 10.1016/j.tate.2019.102993.

Koskela, Teija & Pihlainen, Kaisa & Piispa-Hakala, Satu & Vornanen, Riitta & Hämäläinen, Juha. (2020). Parents’ Views on Family Resiliency in Sustainable Remote Schooling during the COVID-19 Outbreak in Finland. Sustainability. 12. 10.3390/su12218844.

Dindar, Katja & Loukusa, Soile & Mäkinen, Leena & Kotila, Aija & Hurtig, Tuula & Ebeling, Hanna. (2021). Tunnekuvausten sukupuolierot autismikirjon ja verrokkiryhmän nuorten aikuisten kerronnassa. Puhe ja kieli. 71-90. 10.23997/pk.107692.

Frick, Maria & Loukusa, Soile & Dindar, Katja & Mäkinen, Leena & Mattila, Marja-Leena & Ebeling, Hanna & Hurtig, Tuula. (2021). Miten autismikirjon henkilöt ja verrokit kuvailevat ja esittävät toisen henkilön ajatuksia?. Puhe ja kieli. 23-41. 10.23997/pk.107690.

Dindar, Katja & Loukusa, Soile & Helminen, Terhi & Mäkinen, Leena & Siipo, Antti & Laukka, Seppo & Rantanen, Antti & Mattila, Marja-Leena & Hurtig, Tuula & Ebeling, Hanna. (2021). Social-Pragmatic Inferencing, Visual Social Attention and Physiological Reactivity to Complex Social Scenes in Autistic Young Adults. Journal of Autism and Developmental Disorders. 1-16. 10.1007/s10803-021-04915-y.

Çoşkun, Atakan & Cagiltay, Kursat. (2021). Investigation of classroom management skills by using eye-tracking technology. Education and Information Technologies. 26. 10.1007/s10639-020-10368-0.

Kirjat, kirjojen luvut

Hu, X. & Kärnä, E. (toim.) (2019). Educating Students with Autism Spectrum Disorder in China and Finland. Springer.

Dindar, Katja & Loukusa, Soile. (2019). The Current Situation and Development Trend of Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder in Finland. 10.1007/978-981-13-8203-1_4. Teoksessa Hu, X. & Kärnä, E. (toim.) (2019). Educating Students with Autism Spectrum Disorder in China and Finland. Springer.

Dindar, K., Huttunen, K. & Koivulan, M. (2020). Sosiaaliset taidot, tunteet ja ryhmässä toimiminen. Teoksessa Elina Niemitalo-Haapala, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) (2020). Lapsen kielenkehitys: vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. PS-kustannus.