Tulevat kokemusasiantuntijatapaamiset

Tällä hetkellä ei ole tiedossa tulevia kokemusasiantuntijatapaamisia.

Voit kuitenkin ilmoittaa osallistumishalukkuudestasi jatkossa täyttämällä lomakkeen osoitteessa:

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24399/lomake.html

Kysymyksiä voi myös lähettää projektitutkija Anni Kilpiälle (anni.kilpia(at)uef.fi). Pidetään edelleen huoli toisistamme!

 

Pidetyt kokemusasiantuntijatapaamiset:

Autismikirjon aikuiset:

20.1.2020 klo 18-20 Tutkimusasetelman autismiystävällisyyteen liittyvä tapaaminen (Kuutinkulma, Valtakatu 23)

25.1.2020 klo 17-18:30 Haastattelu- ja kirjoitelma-aineistokeruun autismiystävällisyyteen liittyvä etätapaaminen

24.9.2022 klo 13:45-14:30 Autismikirjon syyspäivillä autismikirjon terminologiaan liittyvä analyysityöpaja

26.1.2023 klo 16-17.30 Toimitettavan kirjan suunnitteluun liittyvä etätapaaminen