Siirry suoraan sisältöön

Haastattelu- ja kirjoitelmatutkimus elämänkulusta

Autismikirjon henkilöiden peruskouluaikaiset muistot sekä koulutus ja työpolut 

Haastattelu- ja kirjoitelmakutsu 

Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa PEICAS-tutkimushankkeessa tehdään autismikirjon aikuisten elämänkulkua tarkastelevaa tutkimusta. Olemme kiinnostuneita kuulemaan erityisesti ihmisten kouluaikaisista muistoista sekä koulutus- ja työelämäpoluista. Haluamme kuulla erilaisia kokemuksia omaavia ihmisiä – myös sellaisia, jotka eivät ole välttämättä kokeneet kouluaikaa, opiskelua tai työelämäänsä kovin helpoksi.  

Kutsumme Sinuautismikirjon aikuinen osallistumaan tutkimukseemme. Osallistua voi teemahaastattelun tai kirjoitelman muodossa. Osallistua voi joko kouluaikaisia muistoja tai koulutus- ja työelämäpolkuja koskevaan haastatteluun taikka molempiin. Osallistuminen on vapaaehtoisia ja täysin luottamuksellista.  

Haastattelu voidaan toteuttaa Sinulle parhaiten sopivana ajankohtana helmi-maaliskuun aikana. Haastattelu voidaan toteuttaa tilanteesta riippuen etähaastatteluna verkossa Zoomin välityksellä, puhelinhaastatteluna tai kasvokkain turvavälit ja muut viranomaissuositukset huomioiden. Haastattelu tehdään mielellään kahdessa osassa, noin 1-2 tuntia kerrallaan. Haastattelut tallennetaan. Myöhemmin tallenteet kirjataan tekstitiedostoksi. Mikäli haluat osallistua kirjoitelman muodossa, tutkijat lähettävät erikseen ohjeistuksen kirjoitelman palauttamiseen. Kaikki tutkimusaineistossa mahdollisesti esiintyvät tunnistetiedot muutetaan. Tutkimukseeosallistuvan nimi- ja yhteystiedot ovat ainoastaan tutkimusta tekevien henkilöiden tiedossa, ja niitä käytetään vain yhteydenpitoon haastateltavan kanssa. Yhteydenotoissa käytetyt nimi- ja osoitetiedot hävitetään heti, kun niitä ei enää yhteydenpidon kannalta tarvita. Tutkimusjulkaisuissa ei myöskään tule esiintymään tietoja, joiden perusteella tutkimukseen osallistujan voisi tunnistaa.  

Toivon, että Sinulla on mahdollisuus ja kiinnostusta osallistua tutkimukseen. Annamme mielellämme lisätietoja haastatteluista ja niiden toteuttamisesta. Jos sinulla herää tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä tutkimuksen johtajaan professori Eija Kärnään (puh. +358505662404, eija.karna@uef.fi).

Hankkeen  tietosuojaseloste. Tiedotamme tutkimustuloksista nettisivuillamme peicas.fi ja twitterissä @PEICAShanke.

Ilmoittaudu tutkimukseen viimeistään 28.2.2021 tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/9E198D2E0B8C6E48