Theses

Doctoral theses:

Kämäräinen, A. (2021). Oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien sosiaalisen arkkitehtuurin rakentuminen. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 165. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24504?locale-attribute=fi

There are two doctoral theses on progress in PEICAS-project. Anni Kilpiä (anni.kilpia@uef.fi) makes her thesis from the the field of psychology about autism spectrum student’s initiations to which the interaction partner doesn’t response. Enni Herttuainen (enni.herttuainen@uef.fi) makes her thesis from the field of special education about peer interaction including autism spectrum students in inclusive settings.

Master theses:

Huotari, H. (2021). Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta opettajan kanssa.

Saarni, S. & Kaltiola, R. (2021). “Tietyl taval piti olla kavereita ja oletettiin et on kavereita, et sen takii koitti olla kaveri” Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta vertaisten kanssa.

Huotari, H. (2021). Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta opettajan kanssa.

Saarni, S. & Kaltiola, R. (2021). “Tietyl taval piti olla kavereita ja oletettiin et on kavereita, et sen takii koitti olla kaveri” Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta vertaisten kanssa.

Jalkanen, M. 2022. Autismikirjon lapsen ja vertaisten onnistuneet vuorovaikutustilanteet. 

Karsikas, V. 2022. Autismikirjon naisten kokemuksia työelämästä ja sen ihmissuhteista. 

Koski-Tuuri, R. 2022. “Kaikki tekkee ja puhhuu” onnistuneet vertaisvuorovaikutustilanteet ja niiden tukeminen inklusiivisen oppilasryhmän silmin. 

Olli, P. & Romppanen, L. 2022. Autismikirjon oppilaan ja luokkatovereiden välisen vuorovaikutuksen rakentuminen tarinankerronnassa.

Pekonen, M. & Hiltunen, S. 2022. Covid-19 pandemian vaikutus autismikirjon nuorten elämään ja hyvinvointiin.

Räty, Heidi & Lukkari, Roosamari. 2022. Autismikirjon oppilaiden vertaisvuorovaikutus luokkatovereiden kanssa yhteisessä tehtävätilanteessa.

There are four master thesis in progress in PEICAS-project.