Skip to content

Theses

Doctoral theses:

Kämäräinen, A. (2021). Oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien sosiaalisen arkkitehtuurin rakentuminen. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 165. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24504?locale-attribute=fi

Anni Kilpiä is making her doctoral theses in PEICAS-project about autism spectrum pupils initiations to which the interaction partner doesn’t response. 

Master theses:

Huotari, H. (2021). Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta opettajan kanssa.

Saarni, S. & Kaltiola, R. (2021). “Tietyl taval piti olla kavereita ja oletettiin et on kavereita, et sen takii koitti olla kaveri” Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta vertaisten kanssa.

There are three master thesis in progress in PEICAS-project. Them are about classifying succeed moments in group working, pupils social initiations and autism spectrum adults experiences about relationships at working life’s transitions.